STADGAR HARPLINGE RIDKLUBB

Alla föreningar skall ha stadgar att utgå ifrån. Man kan säga att stadgarna är de grundläggande regler föreningen skall följa för att kunna få vara en förening. 

Då Harplinge Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet är det deras typstadgar som vår förenings stadgar utgår ifrån.

En av styrelsens uppgifter är att se till att föreningens stadgar efterlevs. 

Harplinge Ridklubbs stadgar finner du nedan.