VI PÅ RIDKLUBBEN

Harplinge Ridklubb är en ideell förening och drivs dels av styrelsen vars medlemmar väljs på årsmötet medans den dagliga driften sköts av vår anställda personal. 

Utöver styrelsen så har vi en Ungdomssektion där alla medlemmar under 24 år automatiskt är medlemmar och vi välkomnar alla ungdomar att engagera sig i US. Ungdomssektionen har också en ordinarie ledamot i styrelsen.

Vill du veta mer om vilka vi är och vad vi gör kan du läsa mer nedan.