RIDABONNEMANG

Från och med vårterminen 2021 införde vi ridabonnemang på Harplinge Ridklubb. Det innebär att alla som har en fast plats i en veckovis återkommande grupp skall ha ett ridabonnemang hos oss.

Avtalet reglerar bland annat uppsägning, betalning, utrustning som skall användas mm.

Abonnemanget löper på om man inte säger upp det och uppsägning skall ske innan 30 november inför vårterminen och innan 31 maj inför höstterminen. Sägs abonnemanget inte upp inom den tidsramen så löper det på. Efter angivna datum för uppsägning kommer planering samt fakturering för nästkommande termin att ske. 

Har ni några frågor angående abonnemanget är ni välkomna att kontakta oss här!