VI PÅ RIDKLUBBEN

Harplinge Ridklubb är en ideell förening och drivs dels av en styrelse vars ledamöter och suppleanter väljs av medlemmarna på årsmötet.

Den dagliga driften samt ridskolans ridlektioner sköts av vår anställda personal.

Utöver detta har föreningen en ungdomssektion i vilken alla medlemmar under 24 år ingår. Där finns det också en styrelse vars medlemmar väljs på US årsmöte. Ungdomssektionen har en ordinarie ledamot representerad i föreningens styrelse.

Vill ni veta mer om vilka vi är - kika nedan!