STYRELSEN

Styrelsen är förtroendevald och väljs under årsmötet. Styrelsen består i enlighet med stadgarna av ordförande, sex stycken ledamöter, en ledamot från US samt två stycken suppleanter. 

Vice ordförande och sekreterare väljs vid ett konstituerande möte efter årsmötet och det är den förtroendevalda styrelsen som beslutar om dessa poster. 

Vill man nå styrelsen går det bra att maila till styrelsen@harplingeridklubb.se

2024 består Harplinge Ridklubbs styrelse av;

ORDFÖRANDE

Angelica Bellborg Abrahamsson, tele 0733-866363. 

VICE ORDFÖRANDE

Jessica Ahl

LEDAMÖTER

Sofia Blomdal

Patrik Bloemer

Ella Jarland (US)

Annika Lundholm

Christian Nilsson

Helen Stenbeck

SUPPLEANTER

Jennie Hallberg (sekreterare)

Fredric Spång