UNGDOMSSEKTIONEN

Svenska Ridsportförbundet är unikt när det kommer till ungdomars möjlighet att påverka såväl ungdomsfrågor som verksamheten i stort. Alla föreningar ansluten till Svenska Ridsportförbundet ska ha en ungdomssektion.

Själva föreningen är alltid ideell, vilket betyder att föreningen ska verka för medlemmarnas intressen och medverka till att alla känner sig välkomna. Varje förening ska ha en US och varje US ska ha en styrelse. Alla medlemmar under 25 år tillhör automatiskt US.

Varje US i en förening har en ordinarie ledamot och en suppleant i föreningens styrelse. Det är vanligast att US ordförande har en av dessa platser. US representanter medverkar i styrelsens arbete och beslut inom alla områden, inte bara ungdomsfrågor.