GRÖNT KORT KURS

Utbildningen startar den 28 maj kl 17:00 - 20:00 i cafeterian på Harplinge ridklubb, Prästgården 463.

Övriga datum;
30 maj & 4 juni

Innan den fysiska kursen börjar så ska du göra en digital utbildning. Denna kostar 185;-

Gå in på SISU förlag, klicka för att beställa ditt digitala utbildningsmaterial, därefter kommer en länk via mail som ger dig behörighet till webbplatsen Grönt kort.
Denna webbdel som tar ca 9 timmar skall du vara klar med senast fem dagar innan träff med kursledare.

Kostnad inklusive fika och registrering i TDB: 850;- för medlemmar
1 000;- för icke medlemmar

Minst 10 deltagare Max 16 deltagare

Harplinges medlemmar har förtur.
Anmälan och frågor via SMS till 0708-570866.

Länk till SvRF information om Grönt Kort.

  • Alla från 14 år och uppåt ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.

  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven.

  • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.

    Viktigt! Alla barn som finns registrerade i TDB sen tidigare som ryttare under sin förälders/målsmans profil ska inte skapa ett nytt konto i samband med Grönt Kort-kursen. Minderåriga ska inte ha en egen inloggning utan ska läggas till under "Mina sidor - Ryttare" under förälders/målsmans profil i TDB.