HÄSTVÄLFÄRDSRÅDET

HARPLINGE RIDKLUBBS "HÄSTVÄLFÄRDSRÅD"

Som ridskola och ridklubb kopplad till Svenska Ridsportförbundet har vi ett ansvar att efterleva Ridsportens ledstjärnor. Ledstjärnan kopplat till hästens välfärd lyder enligt följande:

  • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
  • Jag behandlar alla hästar med respekt
  • Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
  • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
  • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

Vi har utöver det också ett ansvar och en skyldighet att följa de lagar som regleras i djurskyddslagen.

Hästens välfärd skall alltid sättas främst i allt vi gör inom ridsporten. Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras välmående. Vi får aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi ska göra det och varför.

Vår ambition på Harplinge Ridklubb är att våra hästar skall ha det så bra som möjligt. Vi skall inte nöja oss med att bara leva upp till de grundkrav som finns kopplat till djurhållning och djurskyddslagen. Vi vill mer än så för våra hästar. Därför har styrelsen i Harplinge Ridklubb enhälligt fattat beslutet att implementera ett Hästvälfärdsråd. Denna grupp kommer att representeras av ledamot från styrelsen, en veterinär, en person som har goda kunskaper kring foderlära, verksamhetsansvarig och/eller hästansvarig på ridskolan, någon som representerar tävling samt en till två personer från ridskolan (förälder till ridande elev eller vuxen som rider själv på ridskolan).

Denna grupp kommer att ha i uppgift att bara arbeta med hästvälfärden och hästhållningen på Harplinge Ridklubb. Det gäller inom samtliga områden dvs hur vi hanterar och sköter om våra hästar på ridskolan, hästvälfärd kopplat till tävling men också kopplat till undervisningen på ridskolan.

Hästvälfärdsrådet kommer att jobba med att ta fram förslag på rutiner, riktlinjer, checklistor mm som sedan skall beslutas av styrelsen och implementeras i verksamheten. Denna grupp kommer även att fungera som en kontrollfunktion genom att regelbundet stämma av hur väl vi lever upp till de rutiner, riktlinjer och krav vi har ställt upp för oss själva och som vi externt har krav på oss att uppfylla. När en avstämning identifierar avvikelser kommer åtgärd för att rätta till avvikelsen att vara av högsta prioritet. Styrelsen kommer att ha ett stort ansvar i att se till att de åtgärder och förändringar som behövs kommer tillstånd men det kommer också att ligga ett ansvar hos respektive anställd att följa de rutiner och riktlinjer som beslutas.

Vi vill med detta arbeta proaktivt för att bibehålla men även öka både det fysiska och mentala måendet hos våra hästar. Utöver det har vi ett stort ansvar i att lära ut både våra elever på ridskolan och övriga medlemmar vad bra hästvälfärd innebär.

Vi ser framemot att implementera och jobba med Hästvälfärdsrådet, som kommer att ha högsta prioritet i vårt fortsatta arbete under 2024.