POLICY STYRELSEUPPDRAG HRK

De som sitter i styrelsen på Harplinge Ridklubb gör detta helt ideellt dvs utan någon form av arvode. Det är vanligt att man i gruppen har lite olika förutsättningar vad gäller hur mycket tid och engagemang man har möjlighet att bidra med. Därför har sittande styrelse under hösten 2022 tagit fram ett dokument som tydliggör vad ett styrelseuppdrag med minsta mått mätt innebär i Harplinge Ridklubb samt vad övriga styrelsekollegor, personal och medlemmar kan förvänta sig av ledamoten/suppleanten. 

Mer om den policyn kommer ni att kunna läsa här inom kort.